Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

Administratorem strony i Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Fundacja PIERWSZE MIEJSCA SĄ ZAWSZE WOLNE, ul. Kopernika 5/4, 09-500 Gostynin, KRS 0000611335, NIP: 9710723965, zwana dalej Fundacją lub Administratorem.

Rejestrując się na Green Power Hackathon, zwane dalej Wydarzeniem, dodając komentarz na blogu Wydarzenia, zapisując się do newslettera Fundacji, czy też kontaktując się z nami, przekazujesz Fundacji swoje dane osobowe. Fundacja gwarantuje, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.


Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000)

Kontakt

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość pod adres e-mail: kontakt@pierwszemiejsca.org lub telefonicznie pod numerem: +48606306168.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Fundacja PIERWSZE MIEJSCA SĄ ZAWSZE WOLNE, ul. Kopernika 5/4, 09-500 Gostynin, KRS 0000611335, NIP: 9710723965.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami.

Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres kontakt@pierwszemiejsca.org. Dołożyliśmy jednakże wszelkich starań, aby interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń. Twoje dane mogą być przetwarzane przez podmioty, z którymi współpracujemy przy organizacji wydarzenia, a także z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług, rejestracji na wydarzenia organizowanego przez Fundację.

 1. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa – który jest Partnerem wydarzenia Green Power Hackathon, udostępnia salę na organizację Wydarzenia i może korzystać z zarejestrowanych materiałów multimedialnych (foto, wideo, audio) podczas Wydarzenia, zawierających wizerunek Uczestnika Wydarzenia oraz może wykorzystać dane osobowe nagrodzonych Uczestników Wydarzenia w swoich materiałach PR-owych.
 2. Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa – która jest Partnerem Wydarzenia i może korzystać z zarejestrowanych materiałów multimedialnych (foto, wideo, audio) podczas Wydarzenia, zawierających wizerunek Uczestnika Wydarzenia oraz może wykorzystać dane osobowe nagrodzonych Uczestników Wydarzenia w swoich materiałach PR-owych.
 3. EventLabs Sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, NIP: 5213529520
  KRS: 0000323662, REGON: 141794203 – wykorzystanie systemu Evenea do rejestracji na wydarzenie Green Power Hackathon
 4. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. – usługi G Suite – komunikacja e-maili oraz pakiet aplikacji biurowych do zarządzania zapisami, usługi analityczne Google Analytics
 5. Zenbox Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa – usługi hostingowe oraz przechowywanie danych na serwerze,
 6. Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 000, Atlanta, GA 30308 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp.
 7. Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA – wtyczki społecznościowe
 8. Disqus, Inc. 717 Market Street, Suite 700, San Francisco, CA 94103 – system komentarzy Disqus na stronach Fundacji, w tym na stronie Wydarzenia – startupkids.pl
 9. Trenerzy prowadzący warsztaty w imieniu Fundacji – w celu prowadzenia zajęć oraz sprawdzania listy obecności.

Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Usługi MailChimp, G Suite, Disqus, Facebook, Google Analytics korzystają z serwerów zlokalizowanych w USA. W związku z tym, dane osobowe przetwarzane w ramach tych usług mogą być przekazywane do USA wyłącznie w zakresie ich przechowywania na serwerach. Dostawcy wspomnianych usług przystąpili do programu Privacy Shield, gwarantując tym samym odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa europejskiego.

Cele i czynności przetwarzania

Zapisy na Warsztaty. Dokonując zapisu na Warsztaty, należy podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail, numer telefonu, rozmiar koszulki Uczestnika. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zapisu na Warsztaty.
Dane przekazane Fundacji w związku z zapisem na Warsztaty, przetwarzane są w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane zawarte w rejestracji na Wydarzenie przetwarzane są w ramach systemu Evenea oraz G Suite i przechowywane na serwerach EventLabs oraz Google.
Zapisy są ponadto rejestrowane w wewnętrznej bazie Fundacji w celach archiwalnych i statystycznych.
Dane o zapisach na Warsztaty będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych.
Masz możliwość sprostowania lub korekty danych podanych przy rejestracji na Wydarzenie. Nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych w przypadku uczestniczenia dziecka w Warsztatach.

Zapisy na Newsletter. Masz możliwość zapisania się do newslettera Fundacji. W tym celu należy przekazać Fundacji swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane Fundacji podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz dokonać zmiany i sprostować swoje dane zapisane w bazie newslettera. Ponadto możesz zażądać usunięcia Twoich danych z bazy newslettera, tym samym rezygnując z jego otrzymywania. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Umieszczenie komentarza. Jeżeli chcesz dodać komentarz na jednej ze stron Fundacji, w tym na stronie Wydarzenia, musisz wypełnić formularz udostępniony w ramach usługi Disqus i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na stronie Wydarzenia, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Fundacja jest właścicielem kilku stron internetowych, która mogą zawierać niektóre lub wszystkie z poniższych rodzajów plików cookie. Fundacja wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy wydajności i zwiększenia wygody użytkowników odwiedzających strony Fundacji, w tym witrynę Wydarzenia. W poniższej polityce cookie wyjaśniamy, w jaki sposób to robimy i w jaki sposób zarządzamy plikami cookie. Pamiętaj, że serwisy Fundacji, w tym strona Wydarzenia wykorzystują pliki cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie pliki zawierające informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Plik cookie jest wierszem tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki i zapisywany na dysku Twojego komputera, gdy odwiedzasz witrynę. Następnie Twoja przeglądarka wysyła go do witryny Fundacji z powrotem, po każdym następnym kliknięciu na jednej z naszych stron.

Głównym celem wykorzystywanych przez Fundację plików cookie jest pomiar liczby użytkowników odwiedzających nasze witryny i czasu trwania każdej wizyty, zapamiętanie preferencji użytkownika i rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę oraz pomoc w analizowaniu wydajności witryny. Aby to osiągnąć, korzystamy z różnych systemów zamieszczonych na serwerach internetowych podmiotów, z którymi współpracujemy (wymienionych w niniejszym dokumencie).

Więcej ogólnych informacji o plikach cookie możesz znaleźć na stronie AboutCookies.org.

Pliki cookies mogą być odczytywane przez:

 • nasz system teleinformatyczny (cookies własne)
 • system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj jednak, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszych strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich. Strony Fundacji, w tym strona Warsztatów, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.
Fundacja wykorzystuje na swoich stronach technologie innych podmiotów, które śledzą działania użytkownika – statystyki Google Analytics, wtyczki z serwisów społecznościowych: Facebooka, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Disqus. Informacje na temat ich polityki prywatności można znaleźć na następujących stronach:

 • Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
 • Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
 • Twitter – https://twitter.com/en/privacy,
 • Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
 • LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 • Disqus – https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy

Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analityka i statystyka. Fundacja wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, itd. Fundacja korzysta w tym zakresie z usługi Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics Fundacja będzie mogła korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics znajdziesz na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Marketing. Fundacja wykorzystuje narzędzia marketingowe, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy oraz analizować ich działanie. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez Fundację z usługi Facebook Pixel, czy nie.
Fundacja korzysta także z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy Fundacja będziemy mogła korzystać w Twoim przypadku z Google AdWords, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Na stronach internetowych Fundacji używane są wtyczki i inne narzędzia udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Disqus, YouTube, Twitter, Google, LinkedIN. Kiedy wyświetlisz stronę Fundacji zawierającą jedną lub więcej wtyczek, Twoja przeglądarka połączy się się bezpośrednio z serwerami usługodawców – serwisów społecznościowych i przekaże im zawartość wtyczki. Wtyczki zawierają informacje, że Twoja przeglądarka wyświetliła stronę Fundacji, nawet jeśli nie posiadasz profilu lub nie jesteś zalogowany w danym serwisie społecznościowym. W związku z tym pamiętaj, że logując się do wybranego serwisu społecznościowego przed wejściem na stronę Fundacji, usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie Fundacji do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Pamiętaj, że informacje te mogą zostać opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukazać się osobom dodanym jako Twoje kontakty, jeśli pozwalają na to ustawienia Twojego profilu w danym serwisie. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców (patrz lista z linkami powyżej).
Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronach Fundacji Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na wybranej stronie Fundacji musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Logi serwera. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Jak mogę zablokować pliki cookie?

Jeśli nie chcesz akceptować wykorzystania plików cookie, możesz ustawić przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie. Możesz również ustawić przeglądarkę tak, aby umożliwić sobie wybór, czy chcesz akceptować pliki cookie w poszczególnych przypadkach. Okno dialogowe pojawi się za każdym razem, gdy serwer chce zapisać plik cookie na twoim komputerze, pytając, czy chcesz zaakceptować plik cookie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie AboutCookies.org, która zawiera obszerne informacje na temat zarządzania plikami cookie w większości przeglądarek.

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się nie akceptować plików cookie Fundacji, nie będziemy mogli zagwarantować, że wszystkie strony w witrynie będą działać poprawnie lub będą miały satysfakcjonującą wydajność.