Paulina Pyzioł

Wolontariusz, Magister ekonomii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Krakowskim Parku Technologicznym jako specjalistka ds. projektów jedną nogą w branży gier komputerowych, drugą w szeroko rozumianych startupach. Współorganizuje największą w Europie Środkowej konferencję przemysłu gier wideo Digital Dragons, koordynuje konkurs dla studentów Students Talent Show. Pracowała także przy organizacji największej na świecie imprezy w temacie living labs, której ostatnia edycja odbyła się w Krakowie (OpenLivingLab Days). Obecnie zaangażowana także w projekt unijny Baltic Game Industry, którego celem jest stworzenie modelowej inkubacji startupów tworzących gry komputerowe w basenie Morza Bałtyckiego oraz zacieśnienie współpracy między krajami partnerskimi.