Katarzyna Marszalik

[Supervisor] Współorganizator i animator licznych wydarzeń związanych z kulturą i rozwojem, koordynator wystaw w muzeach w Polsce. Potrafi niebanalnie współpracować z dziećmi i młodzieżą. Prywatnie pasjonat Azji Wschodniej, podróży i nowych technologii.