Jakub Kozioł

[Mentor] Wiceprezes PROIDEA sp. z o.o. Od ponad siedmiu lat czuwa nad całością organizacyjną i budżetową projektów firmy. Jest odpowiedzialny za budowanie długofalowych relacji z partnerami oraz dbanie o ciągły wzrost jakości konferencji. Obserwator trendów i uczestnik licznych konferencji dot. nowych technologii, innowacji, startupów, m.in. Slush, Web Summit, Pirate Summit, Pioneers, The Next Web oraz Mobile World Congress. Organizator autorskich eventów dla branży IT, takich jak 4Developers, Bitspiration, CONFidence, DevOpsDays, HackYeah, JDD oraz PLNOG. Obecnie buduje pierwszą polską platformę szkoleniową, gdzie znajdą się techniczne webinaria prowadzone przez najlepszych prelegentów z branży IT.

Vice President of PROIDEA sp. z o.o. For more than seven years, he supervised the entire organisation and budget activity of the company’s projects. He is responsible for building long-term relationships with partners, and constantly increasing the quality of the conferences. Trend observer and participant of numerous conferences on new technologies, innovations, and startups, such as Slush, Web Summit, Pirate Summit, Pioneers, The Next Web and Mobile World Congress. Organizer of original events for the IT industry: 4Developers, Bitspiration, CONFidence, DevOpsDays, HackYeah, JDD and PLNOG. Currently, he is building the first Polish training platform where technical webinars led by the best presenter from the IT industry will be found.