FAQ – Green Power Hackathon

Informacje dla rodziców

Gdzie będą odbywały się warsztaty?

Warsztaty będą odbywały się w siedzibie Santander Bank Polska S.A., na parterze, przy al. Jana Pawła II 17 w Warszawie, główne wejście.

Jaki może być wiek dzieci uczestniczących w warsztatach?

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 13-18 lat.

Czy dzieci mają mieć ze sobą komputery?

Dobrze, jeśli będą miały, ale nie jest to bezwzględny wymóg. Jednak mając ze sobą komputer dziecko będzie mogło samodzielnie wykonać wiele zadań oraz nauczyć się korzystać z narzędzi, które będziemy podczas warsztatów prezentować. Do wykonania części z tych zadań wystarczy także smartfon lub tablet.

Co będzie robiło i czego nauczy się moje dziecko podczas warsztatów?

Podczas warsztatów dzieci będą pracowały w 4-6 osobowych zespołach, do których dołączą także dorośli z różnymi kompetencjami, od programistów po marketingowców. Uczestnicy będą uczyli się m.in. zasad realizacji projektów, tworzenia profilu odbiorcy produktu, opracowywania biznes planu, podstaw prowadzania badań rynku, podstaw promocji w social media, analizy konkurencji, przygotują prototyp oraz filmik promocyjny, będą uczyli się także podstaw publicznych prezentacji oraz poznają takie narzędzia, jak WordPress, Canva, Lean Canvas, Persona Canvas.

Efektem końcowym weekendowych działań ma być przeprowadzenie weryfikacji pomysłu wśród potencjalnych odbiorców, opracowanie Persona Canvas i Lean Canvas, przygotowanie minimalistycznego prototypu produktu, nagranie 15-30 sekundowego filmiku informacyjnego oraz przygotowanie 3 minutowej prezentacji finałowej.

Czy młodzież uczestnicząca w wydarzeniu otrzyma jakieś potwierdzenia w postaci dyplomu/zaświadczenia, czy  innej formy pisemnej potwierdzającej imienne uczestnictwo?

Tak, wszyscy uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty udziału.

Moje dziecko jest na specjalnej diecie. Czy zapewnicie mu odpowiednie pożywienie?

Nie. Jeśli dziecko jest na specjalnej diecie prosimy Rodziców o zapewnienie mu odpowiednich posiłków na czas warsztatów.

Czy moje dziecko będzie nagrywane na wideo lub będą mu robione zdjęcia?

Tak, zgodnie z regulaminem warsztatów, zapisując dziecko na warsztaty zgadzacie się Państwo na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora oraz Partnerów wydarzenia.

Czy mogę nie wyrazić zgody na rejestrację i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka podczas warsztatów?

Tak, jednakże zgodnie z regulaminem wydarzenia Organizator może odrzucić zgłoszenie Uczestnika, w którym nie wyrażono zgód na wykorzystanie jego wizerunku, gdyż utrudni to organizację wydarzenia zgodnie z umową zawartą z Partnerami.

Czy rodzice mogą pozostać z dziećmi na warsztatach przez cały weekend?

Tak, ale powinni zarejestrować się jako Rodzic na stronie z zapisami.

Czy rodzice mogą pracować z zespołem swojego dziecka?

Nie, rodzice mogą dołączyć i pracować w zespołach innych, niż zespoły, w których znajdują się ich dzieci.

Czy rodzice mogą wziąć udział w finałowych prezentacjach?

Tak, prosimy wcześniej o rejestrację jako Rodzic na stronie z zapisami.

Czy moje dziecko będzie miało możliwość kontynuacji pracy nad swoim pomysłem?

To zależy od liczby dzieci zainteresowanych rozwijaniem projektów. Jeśli zbiorą się co najmniej 4 zespoły (min. 3 osoby w zespole) lub 10 osób, jesteśmy gotowi do uruchomienia dla nich cotygodniowych warsztatów, podczas których będą mieli możliwość kontynuacji pracy nad projektami.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: fundacja@pierwszemiejsca.org