Dla rodziców

Informacje dla rodziców:

 

Uwaga! Dzieci z domów dziecka i zakładów opiekuńczych, dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz dzieci pozostające w trudnej sytuacji materialnej uczestniczą w wydarzeniu bez ponoszenia opłat! Rodziców lub opiekunów prosimy o wcześniejszy kontakt w tej sprawie: kontakt@startupkids.pl

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o przesłanie ich poprzez formularz kontaktowy (tutaj)

Co będzie robiło i czego nauczy się moje dziecko podczas warsztatów?

Podczas Startup Weekend Kids dzieci będą pracowały w 5-6 osobowych zespołach, do których dołączą także dorośli eksperci od programowania, grafiki oraz biznesu. Uczestnicy w praktyce, pracując nad pomysłami na biznes lub przedsięwzięcie społeczne – własnymi lub do których dołączą – będą uczyli się m.in. podstaw prowadzania badań rynku, budowania ankiet oraz weryfikacji pomysłów wśród potencjalnych klientów, opracują model biznesowy, poszukają konkurencji i przeanalizują jej słabe i silne strony, opracują stronę sprzedażową, dowiedzą się co to jest MVP (Minimum Viable Product), a także będą uczyli się podstaw publicznych prezentacji.

Efektem końcowym weekendowych działań ma być przeprowadzenie weryfikacji pomysłu wśród potencjalnych klientów, opracowanie Business Model Canvas i Customer Value Proposition, przeprowadzenia analizy SWOT, przygotowanie pierwszego prototypu produktu, przygotowanie informacyjno-sprzedażowej strony (landing page) oraz przygotowanie 3 minutowej prezentacji finałowej (tzw. pitcha).

Czy odbędą się warsztaty rozgrzewkowe, przygotowujące do udziału w Startup Weekendzie?

Planujemy przeprowadzenie dwóch lub trzech takich warsztatów na 2-3 tygodnie przed wydarzeniem. Każdy warsztat będzie trwał około 4-5 godzin. Podczas zajęć zapoznamy uczestników z wyżej przedstawionymi pojęciami i przerobimy je na przykładach lub pomysłach uczestników. O terminach warsztatów poinformujemy Państwa poprzez e-maile pozostawione przy rejestracji lub poprzez formularz newslettera na tej stronie.

Ponadto uruchomimy tutaj także sekcję „Blog”, w której będziemy publikować materiały tekstowe i wideo, pozwalające przygotować się do wydarzenia. Link do tych materiałów, opisany jako „Przygotuj się do SWK”, będzie dostępny w menu i stopce na stronie głównej Startupkids.pl

Czy rodzice mogą pozostać z dziećmi na warsztatach przez cały weekend?

Tak, ale powinni zarejestrować się jako Ekspert lub Rodzic na stronie z zapisami (tutaj). Jest to niezbędne, aby ochrona wpuściła Państwa na obiekt.

Czy rodzice mogą pracować z zespołem swojego dziecka?

Nie, rodzice mogą dołączyć i pracować w zespołach innych, niż zespoły, w których znajdują się ich dzieci.

Czy rodzice mogą wziąć udział w finałowych prezentacjach?

Tak, prosimy wcześniej o rejestrację jako Rodzic na stronie z zapisami (tutaj). Jest to niezbędne, aby ochrona wpuściła Państwa na obiekt.

Moje dziecko jest na specjalnej diecie. Czy zapewnicie mu odpowiednie pożywienie?

Nie. Jeśli dziecko jest na specjalnej diecie prosimy Rodziców o zapewnienie mu odpowiednich posiłków na czas warsztatów. Cena udziału w warsztatach dla takiej osoby zostanie obniżona o 40%. Przed rejestracją na wydarzenie prosimy o kontakt z organizatorem, aby dostarczył Państwu kod ze zniżką na bilet.

Czy moje dziecko będzie nagrywane na wideo lub będą mu robione zdjęcia?

Tak, zgodnie z regulaminem warsztatów, zapisując dziecko na warsztaty zgadzacie się Państwo na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku w kontekście cyklu tych wydarzeń przez organizatora Startup Weekend Kids oraz zaproszone media.

Czy mogę nie wyrazić zgody na rejestrację i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka podczas warsztatów?

Tak, w tym celu prosimy o pisemną informację dostarczoną do organizatora przed pierwszym dniem warsztatów.

Czy moje dziecko będzie miało możliwość kontynuacji pracy nad swoim pomysłem?

Po wydarzeniu, jeśli zbierze się odpowiednia liczba zainteresowanych, planujemy uruchomić cotygodniowe warsztaty, podczas których uczestnicy SWK będą mieli możliwość kontynuacji rozpoczętych przez siebie projektów, a także – w ramach zajęć – nauki jednej z wybranych przez dziecko kompetencji: programowania, projektowania graficznego, zarządzania projektami lub marketingu internetowego.

Z jakiego przedziału wiekowego dzieci mogą uczestniczyć w warsztatach?

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat.

Czy dzieci mają mieć ze sobą komputery?

Dobrze, jeśli będą miały, ale nie jest to bezwzględny wymóg. Jednak mając ze sobą komputer dziecko będzie mogło samodzielnie wykonać wiele zadań oraz nauczyć się korzystać z narzędzi, które będziemy podczas warsztatów prezentować. Do wykonania części z tych zadań wystarczy także smartfon lub tablet.

Mapka dojścia z przystanku „Chmieleniec” do Krakowskiego Parku Technologicznego:

 

Czy mogę zapłacić za udział dziecka w warsztatach inaczej niż kartą lub przez Paypal?

Tak. Można dokonać opłaty przelewem na konto organizatora Startup Weekend Kids – Fundacji „Pierwsze Miejsca Są Zawsze Wolne”.

Nr konta bankowego w PKO BP: 51 1020 3974 0000 5202 0306 9432

Kwota aktualnie obowiązująca na stronie zapisów (sprawdź).

W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za warsztaty Startup Weekend Kids.

Masz więcej pytań? Napisz do nas.