Adrian Buczyniak

Customer Experience Manager w bankowości detalicznej Citi