Info

W czerwcu br. odbędzie się już trzecia edycja Startup Weekend Kids w Polsce.

Warsztaty Startup Weekend Kids rozpoczynają się w piątek i trwają do niedzieli. Ich głównym celem jest inspiracja młodzieży do realizowania ich pomysłów, zaszczepienie ducha przedsiębiorczości oraz pokazanie korzyści, jakie dają kompetencje twarde – cyfrowe, takie jak programowanie, czy projektowanie graficzne oraz miękkie, czyli biznesowe. Inspirować mają dorośli eksperci ze wspomnianych dziedzin, którzy poświęcają cały weekend na to, aby wspólnie z nastolatkami stworzyć projekty społeczne lub biznesowe.

Warsztaty rozpoczynają się w piątek od krótkich prezentacji pomysłów przez nastolatków. Każde z dzieci, które chce podzielić się swoim pomysłem, będzie miało na to 1 minutę. Po prezentacjach wszyscy uczestnicy warsztatów będą głosowali na pomysły, które im się najbardziej podobały. Każda osoba będzie miała do dyspozycji dwa głosy. Dziesięć projektów, które uzyskały największą liczbę głosów będzie realizowanych podczas warsztatów.

Po wyborze dziesięciu pomysłów z największą liczbą głosów ich twórcy zaczynają rekrutację zespołów z pozostałych uczestników. Każdy zespół powinien składać się z 4-6 nastolatków. Kiedy młodzież stworzy już zespoły, zostaną do nich przydzieleni dorośli eksperci. W każdym zespole powinno być 2-3 dorosłych ekspertów do pomocy – przynajmniej jeden programista i jeden grafik.

Po uformowaniu zespołów wszyscy przygotowują plan działań na najbliższą godzinę oraz na sobotę i niedzielę, i ustalają między sobą podział zadań, które umieszczane są na tablicach kanban. W piątek warsztaty kończą się o godz. 21.

Sobotę zaczynamy o godz. 10 od śniadania. Uczestnicy udają się do stolików swoich zespołów i rozpoczynają realizację planu uzgodnionego w piątek. Przygotowują badanie rynku i potrzeb odbiorców, do których skierowane są ich pomysły.

O godzinie 11:00 nastąpi pół godzinna przerwa na przedstawienie mentorów i krótką przemowę partnerów. Następnie mentorzy będą przez 4 godziny krążyć pomiędzy projektami wypytując i doradzając na podstawie swojej wiedzy i doświadczeń. Do lunchu zespoły powinny przeprowadzić pierwsze badanie online i na ulicy, wśród potencjalnych klientów, ustalić kto jest konkurencją i jakie ma silne i słabe strony, uzgodnić jak ma wyglądać prototyp i opracować Business Model Canvas.

Po obiedzie będą odbywały się dodatkowe 15-20 minutowe wewnętrzne warsztaty, m.in. z prezentowania, wyszukiwania informacji, budowania tzw. landing page’y, w których będzie mógł wziąć udział każdy z uczestników. Do wieczora zespoły powinny mieć już pierwsze wersje prototypów, uruchomione strony w social media, szkic landing page’a sprzedażowego oraz zgromadzone wyniki badań rynku. W sobotę warsztaty kończą się o godzinie 20:00.

W niedzielę zaczynamy śniadaniem o godz. 10:00. Ten dzień zespoły powinny poświęcić na dopracowanie prototypu, strony sprzedażowej oraz prezentacji finałowej. Po lunchu, o godz. 15 każdy zespół przynosi do organizatorów gotową prezentację do testów technicznych. O godzinie 16:00 rozpoczynają się finałowe prezentacje. Finałową prezentację mogą wygłaszać tylko dzieci, pojedynczo lub grupowo. Po wygłoszeniu prezentacji sędziowie będą mieli 3 minuty na zadawanie pytań dotyczących projektów. Odpowiedzi na pytania mogą udzielać tylko dzieci. Dopuszczalne jest przy udzielaniu odpowiedzi zasięgnięcie porady w zespole, także u dorosłych ekspertów. Osoba prezentująca będzie mogła skorzystać z tej opcji tylko raz. Na konsultacje będzie miała 30 sekund.

Po finałowych prezentacjach sędziowie udają się na naradę, aby uzgodnić wyniki finałowych prezentacji. Po ogłoszeniu wyników organizatorzy rozdadzą dyplomy i okolicznościowe nagrody. Warsztaty kończą się o godzinie 18:00.

Założeniem 3. edycji Startup Weekend Kids jest opracowanie przez każdy zespół przynajmniej pojedynczej strony sprzedażowej ich projektu. Powinni na niej przedstawić m.in. wizualizację produktu lub usługi, opis jak działa i do kogo jest skierowany, jakie korzyści daje użytkownikom, jaki jest koszt nabycia.

Zwycięzcą 3. edycji Startup Weekend Kids zostaje każdy, kto weźmie aktywny udział w wybranym projekcie i przez cały weekend przyczyni się do jego rozwoju do postaci zaprezentowanej podczas finałowej prezentacji.

Warsztaty Startup Weekend Kids organizowane są przez Fundację „Pierwsze Miejsca Są Zawsze Wolne” oraz grono niezależnych wolontariuszy. Głównym partnerem warszawskiej edycji wydarzenia jest Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *